TÒA GIÁM MỤC ĐALẠT

9 Nguyễn Thái Học

TP Đalạt – Lâm ĐồngKính thưa Đức Tổng Giuse,
Đức cha phụ tá Laurensô,Đức cha PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG vừa được Chúa gọi về, với thượng thọ 92 tuổi, 61 năm linh mục và 15 năm Giám mục, chúng tôi xin được hiệp thông với quý Đức cha và Tổng Giáo Phận cầu nguyện cho Người tôi tớ Chúa đã hết lòng yêu mến Hội Thánh, chuyên cần phục vụ dân Chúa với lòng nhiệt thành của người mục tử. Xin Chúa sớm đưa Vị tôi trung vào hưởng Nhan Thánh Ngài.

Với khẩu hiệu “Xin vâng ý Chúa”, Đức Cố Giám mục PHAOLÔ đã luôn trung thành phục vụ, cả vào lúc tuổi đã cao niên. Đây quả là mẫu gương rất đẹp cho các linh mục đang cùng với Giáo Hội sống Năm Linh Mục.

Hội đồng Giám mục Việt Nam nay lại mất đi một người Anh đáng kính, một người Thầy đạo đức và khôn ngoan. Xin được cùng chia sẻ với quý Đức cha và Tổng Giáo Phận về nỗi buồn từ giã Đức Cố Giám mục PHAOLÔ.

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo phận Đà Lạt

Chủ tịch HĐGM Việt Nam