Thư chúc mừng Đức giám mục tân cử Matthêu Nguyễn Văn Khôi
của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN
Về trang Mục Lục