Tòa Giám Mục Đalat: Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kala – Giáo Phận Đalat