This text will be replaced

 • Trọn bộ hình lễ Tạ Ơn và Khánh Thành TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN ĐALẠT ngày 27-11-2010
 • Nhớ Về Chủng Viện Minh Hòa
 • Cảm Nghiệm Về Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Giáo Phận Và Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 • L ễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Đà lạt
 • Lời Cám Ơn Của Tổng Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân Trong Thánh Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 • Mừng Kim Khánh Giáo phận Đà Lạt Khánh Thành Trung tâm Mục Vụ
 • Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt
 • Sẵn Sàng Cho Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 • Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành
 • Giới thiệu Logo Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đalạt
 • Trung tâm Mục Vụ Giáo Phận: SẴN SÀNG CHO LỄ KHÁNH THÀNH
 • Công Trình Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đàlạt
 • Đức Cha Phêrô thăm công trình Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đalạt
 • Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 • Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung Trong Một Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ
 • Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận về Lễ Đặt Viên Đá Xây Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 • Thư xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận (.pdf)