DANH SÁCH ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CHÉN CƠM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Kết Quả Một Năm Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể (2004-2005)

  • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
  • NameProvinceCountry2019
    AmountDate Recv.
    * Hội Truyền Giáo Thánh PhanxicôxUSA5,000.00 USD02/20/2019
    * Leprosy Fund for Vietnam Soc.xCanada10,000,000.00 VND01/25/2019
    * Ông Bà Trần Văn TấtDi LinhViệt Nam50,000,000.00 VND01/17/2019