DANH SÁCH ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CHÉN CƠM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Kết Quả Một Năm Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể (2004-2005)

 • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
 • NameProvinceCountry2018
  AmountDate Recv.
  * Gia đình Cải XanhÐà LạtViệt Nam100,000,000.00 VND06/06/2018
  * Giáo xứ Du SinhÐà LạtViệt Nam24,000,000.00 VND03/01/2018
  * Leprosy Fund for Vietnam Soc.Canada10,000,000.00 VND02/05/2018
  * Gia đình Cải XanhxViệt Nam50,000,000.00 VND01/30/2018
  * Hội Truyền Giáo Thánh PhanxicôxUSA113,400,000.00 VND01/19/2018