DANH SÁCH ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CHÉN CƠM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Kết Quả Một Năm Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể (2004-2005)

 • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
 • NameProvinceCountry2021
  AmountDate Recv.
  * Cô Trần Minh ChâuArlingtonUSA200.00 USD09/20/2021
  * Cô Trần Minh ChâuArlingtonUSA100.00 USD08/23/2021
  * Cô Trấn Minh ChâuArlingtonUSA200.00 USD07/11/2021
  * Cô Trần Minh ChâuArlingtonUSA200.00 USD07/04/2021
  Hữu Hiếu & Hữu Hạnh HoustonUSA250.00 USD03/31/2021