DANH SÁCH ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CHÉN CƠM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Kết Quả Một Năm Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể (2004-2005)

 • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
 • NameProvinceCountry2019
  AmountDate Recv.
  Hân NgôSanta ClaraUSA100.00 USD12/31/2019
  Tín NgôSanta ClaraUSA300.00 USD12/15/2019
  * Gia đình Cải XanhÐà LạtViệt Nam100,000,000.00 VND06/12/2019
  * Hội Truyền Giáo Thánh PhanxicôxUSA5,000.00 USD02/20/2019
  * Leprosy Fund for Vietnam Soc.xCanada10,000,000.00 VND01/25/2019
  * Ông Bà Trần Văn TấtDi LinhViệt Nam50,000,000.00 VND01/17/2019