CÂU CHUYỆN
BỊ BỎ QUÊN CUỐI NĂM


 Năm nay, Giáng Sinh về với buôn làng Sình Công, thuộc vùng Kinh Tế Mới Lán Tranh, trong thời điểm mùa thu hoạch cà phê. Gia đình Ông bà K’Pen cũng hòa chung niềm vui của vụ mùa, tuy niềm vui không trọn vẹn. Trong khi nhà khác vừa mới có tiền thì con cái nhốn nháo, đứa đòi mua áo, đứa đòi đóng tiền học...

Muốn Giúp Dỡ

Chương Trình Chén Cơn Người Già Neo Đơn