Vì “chính bởi tình yêu thương huynh đệ và, nhất là sự quan tâm lo lắng mà chúng ta biểu lộ cho các anh chị em đang có nhu cầu, đã làm cho người ta nhận ra chúng ta là những môn đệ đích thực của Đức Kitô (x. Ga 13,35 ; Mt 25,31-46). Đó là tiêu chuẩn chứng tỏ tính xác thực của những cử hành Thánh Thể của chúng ta” (ĐGH Gioan Phaolô II - Tông thư Mane nobiscum Domine, 28).