DANH SÁCH ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO

 

 

 

 

Mọi đóng góp xin gửi về:

                Tòa Giám Mục Đàlạt

                9 Đường Nguyễn Thái Học

                Thành Phố Đàlạt, Tỉnh Lâm Đồng

                                Việt Nam

                Liên lạc: tgmdl@hcm.vnn.vn

 

        hoặc : Hội Ái Hữu Simon Hòa Đàlạt

                20040 Baltar Street

                Canoga Park, California 91306

                                USA

               

                Chi phiếu hoặc ngân phiếu xin đề:

                Simon Hoa Association of Dalat Diocese

                   Thư từ cho chúng tôi: Hội Ái Hữu Simon Hòa Đàlạt

Ghi Chú:

          * Ân nhân gửi tiền trực tiếp về Tòa Giám Mục Đàlạt

          Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền

 

NameProvinceCountry2021
AmountDate Recv.


No Records Found.