CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ CỬA
CHO NHỮNG GIA ĐÌNH NGHÈO KHÓ
THUỘC ĐỊA BÀN GIÁO PHẬN ĐÀLẠT
-------------------------------------------
NHỮNG THÀNH QUẢ KHỞI ĐẦU KHIÊM TỐN