CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO”

ĐỢT X - ngày 20-5-2009

 

 

1.   Ông Bà K’ Độ : Xóm 3 – B’Dơr -  Lộc An – Bảo Lâm – Lâm Đồng.

Do Hội Truyền Giáo Phanxicô giúpHoàn Cảnh: Ông Bà có bảy người con, cháu. Gia đình ông bà rất nghèo. Lại đông con cháu. Nhà chật chội, rách nát, nền đất, không đủ chỗ để ngủ. Các con đều đi làm thuê để kiếm sống, nhưng vẫn không đủ ăn.

Lời Cám Ơn: Gia đình con đông người, không biết làm sáo cho có cái nhà để ở. Nay con được quý vị giúp đỡ, gia đình con rất sung sướng và hết lòng cám ơn Ân Nhân.


2.   Gia đình Ông K’Krơng: Xóm 4 – B’Dơr – Lộc An – Bảo Lâm – Lâm Đồng.

Do Hội Truyền Giáo Phanxicô giúpHoàn cảnh: Gia đình ông bà gồm có bảy người. Ông nội giá yếu, bệnh tật. Ba người đi làm thuê để kiếm ăn, nuôi sống gia đình và chữa bệnh cho ông.

Lời Cám Ơn:Con ở xóm nghèo, gia đình con thấy Sơ tới nói có người giúp để làm nhà, cả gia đình con rất vui mừng. Cám ơn Chúa, cám ơn những người giúp gia đình con có nhà ở, không còn phải chui rúc.


3.   Gia đình Chị Ka Ánh: Xóm 2 – B’Dơr – Lộc An – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Do Hội Truyền Giáo Phanxicô giúpHoàn cảnh: Gia đình chị có hai người con. Gia đình nghèo, nhà lợp tôn, chung quanh vây bằng tấm bạt rách, nền đất. Chồng đi làm thuê, nhiều ngày thất nghiệp, nên không đủ ăn.

Lời Cám Ơn: Con cám ơn các Cha, các Sơ và các Ân Nhân đã giúp gia đình con có nhà ở, không còn sợ mưa dột, nắng soi nữa.


4.   Gia đình anh Phạm Hồng Thái: Thôn Đông La – Lộc Đức – Bảo Lâm – Lâm Đồng.

do Hội Ái Hữu GP. Đàlạt giúpHoàn cảnh: Gia đình ông gồm năm người, nhà nghèo, rất chật vật, ở tận chân núi Xanh. Nhà chỉ là tấm bạt rách và liếp vây chung quanh, nền đất. Ông bị cao huyết áp. Anh Thái thì không được nhanh nhẹn, lanh lợi.

Lời Cám Ơn: Gia đình con ở chân núi Xanh, được Cha và các Ân Nhân giúp đỡ để làm nhà. Chúng con hết lòng cảm ơn. Được ngôi nhà, cả là một điều ước mơ của chúng con.

 

 

 

   

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo