CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO”

ĐỢT XI - ngày 20-10-2009

 

1.   Trần Thị Vui : Thôn 1 – Xã Tân Lạc – Bảo Lâm – Lâm Đồng

do Chị Thuy Tran (Hội Global Health Force) giúpHoàn Cảnh: Một mẹ nuôi ba đứa con nhỏ. Hằng ngày gửi con cho anh em để đi làm thuê. Chỉ có cháu đầu được đến lớp nhưng lại đang mắc bệnh về thần kinh.


Lời Cám Ơn: Gia đình con cám ơn Đức Cha và quý ân nhân đã thương giúp chúng con có một ngôi nhà để mẹ con chúng con không còn lo ngại những mưa bão và có được cuộc sống an bình


2.   Trần Văn Đông : Thôn 1 – Xã Tân Lạc – Bảo Lâm – Lâm Đồng.

do Chị Thuy Tran (Hội Global Health Force) giúpHoàn cảnh: Gia đình có ba người con. Chồng đi làm thuê. Ngôi nhà được vây chung quanh bằng những tấm bạt, sau đó nhờ dân làng thương tình cho mấy tấm tôn để giúp che nắng mưa.


Lời Cám Ơn: Chúng con lấy làm hạnh phúc được quý ân nhân giúp cho chúng con có được ngôi nhà mới này. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha và quý vị ân nhân.


3.   Ka Nhóp: Xóm 3  - Thôn B’Kọ - Lộc An – Bảo Lâm – Lâm Đồng

do Chị Thuy Tran (Hội Global Health Force) giúpHoàn Cảnh: Không có đất vườn. Chồng đi làm thuê kiếm ăn từng ngày. Gia đình có một người con nhỏ. Ngôi nhà được vây bằng những tấm tôn mỏng, nền đất.


Lời Cám Ơn: Cám ơn Các Sơ và anh chị ân nhân đã cho chúng con cái nhà này. Chúng con sung sướng được sống trong cái nhà ấm này.


4.   Ka Brêng: Xóm 3  - Thôn B’Kọ - Lộc An – Bảo Lâm – Lâm Đồng

do Chị Thuy Tran (Hội Global Health Force) giúpHoàn Cảnh: Gia đình có một con nhỏ. Chồng đi làm thuê kiếm ăn. Nhà vây bằng những tấm tôn, nền đất.


Lời Cám Ơn: Cám ơn ông bà, anh chị ân nhân đã thương giúp đỡ cái nhà che mưa nắng.

 


Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo