GIÁO PHẬN ĐÀLẠT
CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ Ở
CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỢT V

Xin bấm vào hình để xem nhà mới và chi tiết


Chương trình Sửa Chửa Nhà Ở Cho Người Nghèo rất cần sự tiếp tay của quí vị, để những đồng bào nghèo khốn của chúng ta có được mái nhà khiêm tốn cho gia đình nương náu. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quí vị ân nhân