CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO
ĐỢT 7

Kỷ Niệm Năm Thánh Giáo Phận: 80 Năm Truyền Giáo
(Ngày 7-12-1927 - 2007)


Xin bấm vào hình để xem chi tiết

(Ngày 7-4- 2007)