GIỚI THIỆU “VI TÍN DỤNG”

Dự án tín dụng nhỏ nhằm mục đích cung cấp cho người nghèo (chủ yếu là người dân tộc vùng nông thôn) có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn. mục tiêu của chương trình là : người nghèo có thể tự giúp nhau thoát khỏi cảnh nghèo. Chương trình không dựa trên nền tảng thương mại nhưng chủ yếu là tính xã hội. Tuy nhiên, thu nhập hàng năm tạo ra từ các hoạt động của chương trình trở nên vô cùng quan trọng trong việc tạo sự phát triển bền vững.

Chương trình giúp người tham gia biết tiết kiệm theo nhóm; sự đóng góp của nhiều người có thể giúp các thành viên trong nhóm có một số vốn nhất định khi cần thiết. Cách thức tham gia theo nhóm tạo nên sự linh động nhưng hết sức ký luật. Chương trình cũng hỗ trợ cho người dân tộc một số vốn đầu tư để tránh vay non, nhờ đó kinh tế cũng dần dần cải thiện.

Dự án tín dụng được thực hiện bằng cách hình thành các nhóm tiết kiệm gồm những người phụ nữ (8-10 người/nhóm). Các thành viên trong nhóm phải có trách nhiệm trên nhau và toàn quyền quyết định những thành viên thuộc về nhóm của mình. Mỗi tháng, mỗi người tiết kiệm khoảng 30,000 đồng (mỗi ngày 1000đ). Số tiền này sau 3 tháng các thành viên tham gia có thể vay lại với lãi suất 1%. Một thành viên chỉ được vay khi tất cả những người khác trong nhóm đồng ý. Số tiền này người vay có thể dùng để đầu tư cho sản xuất hay sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như sanh đẻ, đi bệnh viện…

Khi nhóm tiết kiệm góp tiền hàng tháng tốt, nhóm tiết kiệm có thể được vay thêm một số tiền do quỹ các ân nhân tài trợ. Số tiền này chỉ dùng vào mục đích đầu tư sản xuất (mua giống, phân bón, thuốc,…) và không được phép dùng cho bất kỳ mục đích khác. Những người trong nhóm phải bảo đảm để tất cả mọi người phải trả lại số tiền vay (cùng với lãi suất 1%/tháng). Nếu không thì tất cả nhóm phải gánh cho người không trả lại.

Mô hình chỉ thành công khi tất cả mọi người phải tuân thủ kỷ luật nhóm: họp nhóm thường xuyên, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ các hoàn cảnh với nhau, đồng ý cho một thành viên trong nhóm vay số tiền tiết kiệm của mình, mỗi thành viên đều có tiếng nói trong nhóm, đều có quyền quyết định về số tiền vay, thời gian trả… Do đó, ngoài mục tiêu tăng thu nhập, giảm vay non, chương trình còn có tác động tốt về mặt xã hội. Người phụ nữ sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn, tiếng nói của họ được nghe và họ có khả năng tự giúp mình và người khác thoát nghèo.