NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT CỦA VI TÍN DỤNG – TIẾT KIỆM

 

Vi tín dụng – Tiết kiệm là hình thức dịch vụ cung cấp cho người nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn tài chính để sản xuất và giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Không những thế chương trình còn hướng đến tạo và nâng cao ý thức tiết kiệm, cách sử dụng tài chính hiệu quả cho người nghèo.

Vi tín dụng – Tiết kiệm hướng đến giúp người nghèo tiết kiệm hàng ngày hàng tháng để tạo ra nguồn vốn đáng kể của chính họ và phục vụ sản xuất, nhưng bên cạnh đó trong thời gian đầu số lượng tài chính tiết kiệm còn hạn chế nên họ có thể nhận được sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm. Tuy số lượng không nhiều và không cố định, nhưng đó chính là động lực hỗ trợ tích cực thúc đẩy hoạt động tiết kiệm được thực hiện trong thời gian đầu chưa ổn định.

Sau một thời gian nguồn tài chính tiết kiệm đã tương đối lớn có thể đáp ứng một phần nào nhu cầu của chính họ, khi đó họ sẽ dùng nguồn tài chính tiết kiệm để phục vụ cho hoạt động sản xuất của họ mà không còn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ bên ngoài.

Vi tín dụng – Tiết kiệm không hoạt động riêng lẻ từng cá nhân nhưng là hoạt động dựa trên nhóm hay tổ, mỗi nhóm có khoảng từ 7 đến 15 người tham gia. Nhóm hoạt động dựa trên hình thức tự quản, tự quyết và dân chủ, mọi người đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhóm mà họ là thành viên.

Ban đầu những người có cùng hoàn cảnh, cùng chung nguyện vọng muốn cải thiện đời sống và cùng chung sống trong một địa bàn, tự nguyện tập họp nhau trong một nhóm. Họ tiến hành chọn cho mình một người đứng đầu, là trưởng nhóm – người này có trách nhiệm trong việc điều hành nhóm trong các sinh hoạt như họp nhóm định kỳ hàng tháng, quản lý nhóm, thu nhận tiền gửi tiết kiệm của các thành viên, nhận các ý kiến của các thành viên trong nhóm và 1 người phó nhóm có trách nhiện làm thư ký của nhóm trong các buổi họp nhóm, thủ quỹ của nhóm hay thay thế trưởng nhóm khi người này không có mặt.

Cứ khoảng 2 đến 3 nhóm như thế lại được tập hợp lại thành một liên tổ. Mỗi liên tổ lập ra một ban được gọi là Ban Điều Hành, gồm có 2 hoặc 3 người trong ban này làm nhiệm vụ điều hành các hoạt động của liên tổ, kể cả việc thu nhận tiền gửi tiết kiệm lẫn quyết định cho một thành viên liên tổ vay vốn tiết kiệm, và chi cho các hoạt động của liên tổ mà họ phụ trách.

Và để phụ trách chung các liên tổ trong cùng một địa bàn có một người là trưởng cụm, người này có vai trò quản lý cao hơn Ban Điều Hành, mỗi khi có những vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết của Ban Điều Hành hay phụ trách quản lý ở mức độ bao quát chung thì sẽ thuộc trách nhiệm của người trưởng cụm.

Để tạo tính liên đới tương quan giữa các thành viên trong nhóm, ngoài việc thu nhận gửi tiết kiệm, hàng tháng mỗi nhóm tự tổ chức họp theo định kỳ để trao đổi với nhau những thông tin về nhiều mặt của đời sống, của sản xuất, chia sẻ những thuận lợi hay khó khăn cho các thành viên khác trong nhóm để cùng giúp nhau thăng tiến.

Ngoài ra các nhóm cũng có được những buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trong hoạt động tiết kiệm, những buổi sinh hoạt chung giữa các liên tổ với nhau, những buổi tham quan thực tế học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức bản thân, sự tự tin, tinh thần cộng tác làm việc nhóm, phá bỏ rào cản của sự tự ti là người nghèo, người dân tộc thiểu số…