THÁNG 12 NĂM 2003
Cầu nguyện cho các trẻ em được sống trong gia đình hòa thuận, được giáo dục trong bầu khí lành mạnh, và cho các thai nhi được bảo vệ an toàn cho đến khi chào đời.Trở Về Trang Nhà