Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
ngày 2-10-2005

THÁNG 10, 2005