"NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM"
(Gioan 1,14a)

THÁNG 12, 2005