XIN CHÚA GÌN GIỮ VÀ BAN SỨC KHỎE
CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

THÁNG 2, NĂM 2005