THÁNG 3, 2005
" CON LÀ ĐÁ, TRÊN ĐÁ NÀY TA SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA TA...."
(Mt 16,18)