Di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II (đính chánh của hãng thông tấn Zenit)

La Mã, thứ tư ngày 13 tháng 04 năm 2005 (Zenit.org). - Một câu dịch sai nghĩa đã được phát hiện trong bản dịch bằng tiếng Ý, dịch từ bản chính bằng tiếng Ba Lan của tờ di chúc của Đức Gioan-Phaolô II, mà bản chuyển dịch sang pháp ngữ đã dựa trên bản tiếng Ý đó [coi Bài « Di chúc của Đức Gioan-Phaolô II (bài dịch nguyên bản) mà Trần Văn Toàn đã chuyển dịch từ bản Pháp ngữ qua việt ngữ, ngày mùng 07 tháng 04 vừa qua]. .

Ở đoạn 6 của phần chót « Dịp linh thao của năm Thánh 2000 » , phải đọc là «Giáo Xứ Wadowice … « thành phố này của tuổi trẻ tôi » chứ không phải là « thành phố này mà tôi đã từng yêu mến biết bao » :

6. Dần dà mức giới hạn của đời sống trần gian của tôi tăng trưởng, bằng tư tưởng tôi trở về thuở ban đầu, về cha mẹ tôi, về anh và chị tôi (người mà tôi đã không được biết vì đã chết trước khi tôi sinh ra), về giáo xứ Wadowice, nơi mà tôi lãnh nhận bí tích rửa tội, đến thành phố này của tuổi trẻ tôi, đến các đồng hương của tôi, các bạn bè của tôi, …..

Trần Văn-Toàn

 


Về Trang Mục Lục