CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO Á CHÂU (18 - 22 THÁNG 10, NĂM 2006)
CHIANG MAI, THÁI LAN

THÁNG 10, NĂM 2006