Cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ
của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tại Thổ Nhĩ Kỳ
28/11/2006 - 1/12/2006

THÁNG 11, NĂM 2006