Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI viếng Đền Thờ Xanh, Hồi giáo
tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2006

THÁNG 12, NĂM 2006