Hội nghị về đạo đức sinh học : đời sống có luôn là điều tốt không ?

 

 

Rôma ngày 6/11/2007

 

Trước những đau khổ to lớn của đời sống, một câu hỏi vẫn còn đó đối với nhiều người hiện nay : mọi đời sống có đáng sống không ? Đời sống có luôn là điều tốt không ?

 

Đó là đề tài của hội nghị quốc tế về đạo đức sinh học lần thứ 6 được tổ chức bởi hội « Đạo đức sinh học và Sự Sống con người » (Bioéthique et Vie Humaine). Hội nghị quy tụ hơn 600 người trong đó có hơn 200 người trẻ sinh viên và người trẻ đã có nghề nghiệp, sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2007 tại Paray-le-Monial, Pháp.

 

Bản thông báo của các nhà tổ chức giải thích : « Ý nghĩa của đời sống là gì đối với chồng tôi là người bị bệnh Alzheimer ? Sự ra đời của đứa trẻ tàn tật có điều gì tốt không ? Đời sống còn là điều tốt không khi người ta đã quá đau yếu ?... Trước những câu hỏi phổ quát này, hội nghị tự đề nghị là nơi đối thoại chính đáng. Những chuyên viên triết học, bác sĩ y khoa, luật pháp và thần học… góp phần ý kiến của mình ».

 

« Người công giáo muốn tham gia vào cuộc tranh luận có tính cách xây dựng. Trong khi các đại diện công giáo đã không được mời tham dự vào những cuộc bàn thảo quốc hội về đạo đức sinh học đã diễn ra ngày 7/2/2007, thì người tín hữu công giáo khẳng định lại ưu tiên của sự sống và muốn nói lên tiếng nói của mình. Một cách tích cực, họ muốn tham dự vào những thảo luận công cộng để những người trong ngành y tế, những nhà làm luật, những người được săn sóc và gia đình họ đề cao sự tôn trọng đời sống con người trong những quyết định của họ ».

 

« Phá vỡ sự cô lập của các bác sĩ và y tá. Trong những trạng huống phức tạp nhất – nghiên cứu về bào thai, giúp chết, tật nguyền, đau đớn…- điều chung cho những người trong thế giới y tế là sự cô đơn trước những quyết định phải làm. Hội nghị về đạo đức sinh học này là cơ hội để phá vỡ sự cô đơn của những người săn sóc y tế trước những câu hỏi lớn lao về sự sống và để giúp họ trước những quyết định mà họ phải làm ».

 

Những nhà tổ chức nhấn mạnh : « Cuộc hội thảo này rất quan trọng khi mà những người trong ngành y tế được thúc đẩy để đưa ra những quyết định đôi khi đi ngược lại với những thâm tín của mình. Tự do lương tâm thường bị đặt trong tình trạng nguy hiểm và do đó rất khó để những người trong ngành y tế dùng tới quyền chính đáng vì lương tâm khi họ chịu nhiều sức ép… Không gian trao đổi và suy tư, hội nghị quốc tế về đạo đức sinh học lần thứ 6 quy tụ các bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, dược sĩ, sinh viên và các thành phần khác : những nhà luật học, triết học, cha mẹ… Những người săn sóc y tế rất cần sự đối thoại này với tất cả xã hội ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 
Về Trang Mục Lục