Ai tìm kiếm chân lý sẽ xứng đáng với chân lý

 

 

Rôma ngày 11/11/2007

 

Kristine Franklin là một nhà truyền giáo tin lành tại châu Mỹ La Tinh trong quá khứ. Hiện nay bà theo đạo công giáo và bà kể chuyện gia nhập đạo công giáo của bà với nhật báo Mễ Tây Cơ và Zenit.

 

Bà kể : « Mẹ tôi yêu thích Đức Giêsu và yêu thích Kinh Thánh. Do đó tôi đã học hỏi yêu thích Đức Giêsu và yêu thích Kinh Thánh, nhưng tôi cũng học biết rằng học thuyết là điều quan trọng, bởi vì chân lý luôn luôn là điều quan trọng. Cha mẹ tôi tin rằng Giáo Hội công giáo giảng dậy những điều giả dối, rằng đạo công giáo là một đạo sai lầm. Tuy nhiên, chính sự thâm tín nền tảng đã dẫn tôi đến với Giáo Hội công giáo. Tất cả đã bắt đầu ngày mà mẹ tôi đã nói với tôi rằng Đức Giêsu gõ cửa trái tim tôi và tôi đã nói với Ngài hãy mở nó ra, lúc đó tôi được năm tuổi ».

 

Bà kể tiếp rằng bà luôn tìm chân lý, bà đã lập gia đình và có hai người con. Bà dấn thân trên con đường truyền giáo. Năm 1991, gia đình bà đến sống tại Trung Mỹ với tư cách là những nhà truyền giáo.

 

Bà kể tiếp : « Trong những ngày sống tại Guatemala, chúng tôi bắt đầu đặt lại những câu hỏi về những tư tưởng của đạo tin lành… Tôi không phải là người phi thường, nhưng có hai điều mà tôi biết chắc : điều thứ nhất là những gì mà người ta tuyên bố thì không thể đối nghịch nhau, điều thứ hai là chân lý không lệ thuộc vào những ý kiến và những điều chúng ta tin. Gia đình chúng tôi cần chân lý. Tôi tự nghĩ rằng những ai tìm chân lý thì xứng đáng với chân lý. Mọi con người đều xứng đáng có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi : tôi có thể làm gì để được cứu rỗi ? »

 

« Những người tin lành không chú ý tới học thuyết chân thật, điều quan trọng đối với họ là tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Tôi đã thật thất học và chưa bao giờ nghe tới lịch sử của Giáo Hội… cho đến ngày khi tôi đọc và tìm kiếm ra rằng ơn cứu rỗi đối với tôi dường như là công giáo, lúc đó tôi thật nghi ngờ. Trong niềm lo sợ, tôi đã mua một cuốn sách Giáo Lý của Giáo Hội công giáo và tôi tìm ra trong đó tất cả những câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Những câu trả lời hoàn hảo và nhất là chúng thật đẹp. Sau đó vào ngày 15/4 tôi đã lãnh nhận Vị Cứu Tinh qua bí tích rước lễ lần đầu tiên sau 30 năm đã mở cách cửa nhỏ bé của trái tim tôi ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục