Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tiếp vua nước Saudi Arabia là quốc vương Abdullah tại Vatican, ngày 6-11-2007. Đức Giáo Hoàng chào đón quốc vương trong bầu khí đầm ấm. Ngài cũng có cuộc họp riêng với Quốc Vương trong thư viện khoảng 30 phút. Trong cuộc thăm viếng này ĐGH đã thúc giục nhà vua cho các Kytô hữu được tự do thờ phượng hơn.

THÁNG 11, NĂM 2007