Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (ngồi bên trong cửa, phòng bên) cùng với các các hồng y và giám mục trong giáo triều Roma đang dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay trong nhà nguyện, với chủ đề "Mẹ Đấng Cứu Chuộc" (Redemptoris Mater)

THÁNG 3, NĂM 2007