Du khách nhìn qua cửa sổ nơi sinh quán của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI ở Marktl am Inn, Đức quốc. Nay căn nhà này đã trở thành bảo tàng viện và đã mở cho công chúng vào thăm, đánh dấu ngày sinh nhật thứ 80 của Ngài vào ngày 16 tháng 4 (Tin CNS /Reuters)

THÁNG 4, NĂM 2007