Bà Kate McCann và hình cô con gái 4 tuổi, Madeleine (người Anh) sau khi hai ông bà (Gerry) gặp gỡ Đức Giáo Hoàng ngày 30-5-2007, xin ban phép lành để tìm lại người con. Bé Madeleine bị bắt cóc ở Bồ Đào Nha nhân chuyến nghỉ hè cùng gia đình ông bà Garry Kate hơn 1 tháng nay.

THÁNG 6, NĂM 2007