Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chủ sự buổi đọc Kinh Chiều tại Đại Giáo Đường Thánh Phaolô, Roma ngày 25-1-2008

THÁNG 2, NĂM 2008