Đài Kỷ Niệm Tưởng Nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Santa Clara ở Cuba, do đức hồng y quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone khánh thành ngày 23-2-2008 vừa qua. Đài kỷ niệm 10 năm ĐGH Gioan Phaolô II thăm mục vụ Cuba (từ ngày 21-25 tháng 1 năm 1998)

THÁNG 3, NĂM 2008