Tại công trường Pilsudski ở Warsaw, Ba Lan ngày 2-4-2008 những người trẻ Ba Lan kỷ niệm lễ giỗ năm thứ 3 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

THÁNG 4, NĂM 2008