Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chào đón Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin II của Hội Thánh Tông Truyền Ar-mê-ni-ân Hoa Kỳ (Holy Armenian Apostolic Church ) trong buổi gặp gỡ hằng tuần với các khách hành hương tại Vatican, ngày 7-5-2008

THÁNG 5, NĂM 2008