Đức Giáo Hòang Benêđictô XVI đang nói chuyện trên màn ảnh lớn, với đám đông tham dự Thánh Lễ bế mạc trên "Đồng bằng Abraham" trong ngày Đại Hội Thánh Thể Thế Giới ở thành phố Quebec, Canada ngày 22-6-2008

THÁNG 6, NĂM 2008