Các người thiện nguyện đang trồng các cây ôliu trước lễ đài, tại công trường Chiến Sĩ Trận Vong ở Paris, nơi mà Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ dâng thánh lễ vào Thứ Bảy 13-9-2008. Nhà chức trách Pháp sẽ huy động 9200 cảnh sát viên và nhiều nhân viên an ninh để bảo vệ chuyến thăm viếng 3 ngày của ĐGH tại Paris và Lộ Đức, bắt đầu từ ngày 12-9-2008. Đây là chuyến viếng thăm nước Pháp đầu tiên của Ngài kể từ ngày làm Giáo Hoàng. Các người thiện nguyện mặc áo đỏ, trên có hàng chữ " Lớn lên trong phó thác"

THÁNG 9, NĂM 2008