THÁNG 11, NĂM 2009
ĐGH Bênêđictô XVI viếng mộ ĐGH Gioan Phaolô II dưới hầm đền thánh Phêrô trong ngày lễ Các Linh Hồn 2-11-09