Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang rắc tro trên đầu ĐHY Joseph Tomko trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Santa Sabina ở Roma hôm 25 tháng 3, 2009

THÁNG 3, NĂM 2009