BẢN TIN GIÁO HỘI

TUẦN LỄ 24-3 ĐẾN 31-3-2009

 

                                                                                                

ĐỨC  THÁNH CHA CÔNG BỐ « NĂM LINH MỤC »

(H2O News 16.03) Mọi linh mục đề phải hướng về sự trọn lành đạo đức. Đức Biển-Đức XVVI đã tái khẳng định như thế khi nói với những người tham dự phiên họp khoáng đại Thánh Bộ Giáo Sĩ, Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định công bố một năm Chức Linh Mục, TỪ 19.06.2009 ĐẾN 19.06.2010, trong khuôn khổ kỷ-niệm 150 năm ngày mất của Thánh  Gioan Vianey,Cha Xứ Ars, được đặt làm bổn mạng các linh mục vào năm 1925,gương mẫu mục tử phục vụ Dân Chúa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các linh mục phải hiện diện,dễ dàng nhận diện và nhận ra được qua thái độ [sống] đức tin, qua các nhân đức cá nhân, qua y phục, trong những môi trường văn hoá và bác ái. Việc xúc tiến và cổ vũ vai trò giáo dân vào những vị trí mới thuộc Giáo Hội không được phương hại đến vai trò trung tâm của người linh mục trong cộng đoàn Giáo Hội sở tại. Chủ đề cho Năm Linh Mục là : SỰ TRUNG THÀNH CỦA CHÚA KITÔ,SỰ TRUNG THÀNH CỦA LINH MỤC ». Kết thúc Năm Linh Mục sẽ  là cuộc gặp gỡ các linh mục trên thế giới ở Đại Quảng Trừơng Thánh Phêrô.

KHUYẾN KHÍCH TÍNH CHẤT GIÁM MỤC ĐOÀN

(H2O News 16.03) Cổ vũ cho tính chất giám mục đoàn giữa các giám mục cũng như sự hiệp thông và hoà hợp với các linh mục và tu sĩ : đó là những chỉ dẫn mục vụ Đức Thánh Cha ban cho các giám mục Achentina nhân dịp các Ngài đi viếng ad limina. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương quan giữa các giám mục và các linh mục cấu thành một lãnh vực ưu tiêncho việc rèn luyện tinh thần hiệp thông Giáo Hội. Đồng thời các Giám Mục có bổn phận phải can thiếp và sửa chữa các sai lầm và những lạc hướng luôn có thể xảy đến,với thái độ yêu mến và thận trọng. Phải dành vị trí hàng đầu cho mục vụ hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha  cũng yêu cầu các giám mục đề cao và khuyến khích các tu sĩ tham gia những sinh hoạt của giáo phận.

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM

(VIS 17.03) ĐHY James Francis Stafford, Chưởng Ấn Toả Ân Giải, đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha gửi cho những người tham dự vào khóa về nội tâm diễn ra ở Roma tuần nầytrong đó Người khẳng định rằng « đào tạo lương tâm một cách đúng đắn cho các tín hữu là một trong những ưu tiên mục vụ hàng đầu, bởi vì khi người ta đánh mất ý thức tội lỗi, thật không may là tăng thêm tính chất tội lỗi mà người ta tìm cách khử trừ do thiếu những phương thuốc đủ để chữa trị ». Có những phương thế để đào tạo lương tâm, chẳng hhn  như « giáo lý, giảng thuyết, giảng lễ, linh hướng, bí tích hoà giải và Thánh Lễ .. Một chương trình dạy giáo lý tốt sẽ giúp cho lương tâm con người nhận thức tốt hơn về ý nghĩa tội lỗi mà ngày nay đã bị nguội tắt  một phần hoặc còn tệ hại hơn, được ngụy trang bằng một cách nghĩ và sống ‘như thể Thiên Chúa Không Hiện Diện’…đánh dấu một thuyết tương đối khép lại với ý nghĩa sự sống thật sự ». Kết thúc, Đức Thánh Cha yêu cầu « luôn gìn giữ cho sống động trong lòng anh em ý thức phải trở thành những thừa tác viên xứng đáng của lòng thương xót Chúa và những nàh giáo dục lương tâm có tinh thần trách nhiệm, noi gương các thánh giải tội và linh hướng, trong đó Cha thích nhất Thánh Cha Xứ Ars Gioan-Maria Vianney,mà chúng ta đang kỷ niệm 150 năm ngày Ngài mất ».

TRANG WEB CỦA TOÀ THÁNH BẰNG TIẾNG HOA

(VIS 17.03)  Vào ngày 19.03,lễ kính Thánh Cả Giuse,quan thầy Hội Thánh Hoàn Vũ, trang Web của Toà Thánh sẽ mở thêm một bộ phận tiếng Hoa. Đây là ngôn ngữ thứ tám,sau tiếng Ý,tiêng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức,tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latinh. Những người sử dụng sẽ tìm được các tư liệu trình bày bằng ký tự tiếng Hoa truyền thống hoặc bằng ký tự được giản lược. Địa chỉ : http://www.vatican.va

THỜ LẠY LÀ THÁI ĐỘ CHỦ YẾU ĐỐI VỚI THÁNH THỂ,CẢ TRONG THÁNH LỄ

(CNS 16.03) Phát biểu với các thành viên Thánh Bộ Phương Tự và Bí Tích, kết thúc phiên họp khóang đại ngày 13.03 dành riêng để thảo luận về những cách thế để thúc đẩy việc tôn thờ Thánh Thể, Đức Thánh Cha nói : bởi vì Chúa Kitô hiện diện đích thực trong Thánh Thể, việc thờ lạy phải là một thái độ chủ yếu đối với Bí Tích Thánh ở Thánh Lễ cũng như khi cầu nguyện trước Nhà Tạm. Người nói :” Bổn phận của chúng ta là nhận thức được kho tàng rất qúy báu của mầu nhiệm đức tin không nói nên lời nầy cả khi cử hành Thánh Lễ lẫn trong khi thờ lạy hai hình”. Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị nầy sẽ giúp cho nhận diện “các phương tiện mục vụ và phụng vụ qua đó Giáo Hội trong thời đại chúng ta có thể đẩy mạng đức tin vào sự hiện diện đích thức của Chúa Giêsu Kitô trong Mình Máu Thánh và bảo đảm cho việc cử àhnh Thánh Lễ một chiều kích thờ lạy”

NỮ TU THỪA SAI BÁC ÁI TÁI BẦU NỮ TU NIRMALA LÀM BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

(CNS 16.03) Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái do Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta thành lập, đã bầu lại Nữ Tu Nirmala Joshi làm bề trên tổng quyềh vào nàgy 13.03. Nhưng do Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng chỉ có thể được bầu giữ hai nhiệm kỳ mà thôi, cho nên nhiệm kỳ thứ ba phải được  Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hơn 160 người bầu cử từ khắp thế giới thực hiện việc bầu chọn trong một ngôi nhà biệt lập của Hội Dòng trong giai đoạn cuối của Tổng Công Nghị lần thứ 10 của Hội Dòng nầy, được bắt đầu từ ngày 01.02.2009. Đức TGM gáio phận Calcutta chủ trì việc bầu Bề Trện Tổng Quyền và bốn Cố Vấn. Theo Hiến Pháp của Dòng, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái tổ chức Tổng Công Nghị sáu năm một lần, để giải quyết những vấn đề quan trọng trong Hội Dòng, đòi hỏi Vị Bề Trên Tổng Quyến được bầu phải có đa số tuyệt đối phiếu bầu sau ba vòng bỏ phiếu kín. Nữ tu Nirmala bày tỏ ước ao đựôc trở về đời sống chiêm niệm trước khi Ngài trở thành bề trên tổng quyền vào năm 1997, 6 năm trước khi Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta từ trần.

ĐỨC THÁNH CHA CÓ THỂ ĐI THĂM NƯỚC ANH VÀO NĂM 2010

(CWNews 17.03) Tin từ những nguồn không tên cả ở Vatican lẫn từ HĐGM nước Anh và Xứ Wales:  Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI được trông đợi sẽ nhận lời mời của thủ tướng Anh Gordon Brown đi thăm nước Anh. Cuộc tông du dự kiến của Đức Giáo Tông, khác với hành trình mục vụ của Đức Gioan-Phaolô II vào năm 1982, có khả năng chỉ là một cuộc viếng thăm chính thức cấp quốc gia và sẽ có một diễn từ ở cả lưỡng viện.

GIẢI THÍCH CHIẾC LƯỢC LỚN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(CWNews 17.03) ĐHY Camillo Ruini, nguyên Đại Diện ở giáo phận Rôma và là vị giáo phẩm cao cấp được coi là một trong những(bạn) đồng minh thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng, đã đưa ra giải thích của Ngài về trọn bộ chương trình hành động của triều đại giáo hoàng Biển-Đức XVI. Ngài nhấn mạnh đến “cải cách theo Kinh Thánh” trong cách giải thích Công Đồng Vatican II và một cái nhìn tập chú cao độ lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Vị hồng y người Ý giải tích làm sao sự nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng về phụng vụ lại ăn khớp hoàn hảo vơi toàn bộ chương trính nầy.

ĐÓNG CỬA 29 GIÁO XỨ Ở CLAVELAND

(CWNews 17.03) ĐGM giáo phận Claveland Richard Lennon thông báo Ngài sẽ  giảm con số các giáo xứ trong giáo phận của Ngài xuống còn 52 trong vòng 16 tháng tới. 41 giáo xứ sẽ hợp lại thành 18 giáo xứ mới và 29 giáo xứ sẽ bị đóng cửa. 42% các giáo xứ không còn khả năng tài chính để duy trì hoạt động. Con số linh mục còn làm việc giảm từ 970 xuống còn 541 kể từ 1966,trong khi số tín hữu Công giáo giáo phận cũng giảm gần 200.000 kể từ năm 1980.

 

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC KANSAS CITY GIẢI THÍCH YÊU CẦU BÀ SEBELIUS KHÔNG RƯỚC LỄ

(CWNews 18.03) Trong mục bình luận trên tờ The Kansas City Star, Đức TGM Joseph Naumann đã giải thích với công chúng lời Ngài đề nghị thống đốc Kathleen Sebelius (đã được tổng thống Obama bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế) đừng rước lễ. Ngài nói :” Với tư cách một linh mục Công giáo, cuộc đời tôi dành để cố gắng đem mọi người đến với Chúa Giêsu Kitô. Trong đức tin Công giáo, chúng tôi tin rằng Chúa Giêsu Chúa Giêsu làm cho Người hiện diện một cách vô song với chúng ta qua việc chúng ta đón rước Thánh Thể. Tín hữu Công giáo có trách nhiệm riêng mỗi người không được rước lễ nếu họ có ý hướng và ý thức về một tội trọng đã phạm… Trong hơn 25 năm qua, thống đốc Sebelius đã bào chữa việc hợp pháp hoá nạo phá thai….Với hy vọng giúp bà nhận ra những hậu quả thiêng liêng nghiêm trọng các hành động của bà và trong nỗ lực ngăn ngừa bà không dẫn dắt những người khác vào lầm  lạc, tôi có trách nhiệm yêu cầu bà thống đốc bang kìm chế việc rước lễ”.

BAO CAO SU KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT BỆNH AIDS

(CWNews 18.03) Phát biểu với các phóng viên tháp tùng Người trên chuyến bay dài 6 tiếng từ Roma đi Yaounde, Cameroun vào ngày 17.03, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nói rằng việc phân phát bao cao su không thể làm ngưng lây nhiễm Aids,mà còn “làm cho vấn đề nầy thêm trầm trọng”. Sự lây lan bệnh Aids lan tràn ở vùng Hạ Sahara ở Châu Phi sẽ không thể ngăn chặn chỉ bằng tiền bạc. Nó còn đòi những thay đổi trong lối sống và hành xử đạo đức, với những nguyên tắc cả về luân lý lẫn y khoa. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các phóng viên rằng Giáo Hội Công giáo luôn ở tuyến đầu cung cấp sư6 chăm sóc các nạn nhân Aids, nhất là ở Phi Châu.

HÀNH ĐỘNG CỦA VATICAN NGƯỢC VỚI MÔ TẢ RẬP KHUÔN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

(CWNews 18.03) Phê bình các tin tức do các phương tuện truyền thông đưa ra vừa qua, mô tả Đức Giáo Tông và Giáo Triều không liên lạc với thế giới rộng mở hơn, tổng biên tập tờ Osservatore Romano Giovannu Maria Vian viết rằng hành trình đi Phi Châu, việc đưa tiếng Hoa vào trang Web Toà Thánh và công bố Năm Linh Mục của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI tất cả cho thấy Giáo Hội Công Giáo có một cái nhìn thật sự Công giáo, hoàn vũ. Vị chủ bút lưu ý rằng trong thời gian ở Châu Phi, Đức Thánh Cha sẽ nói với dân chúng châu lục nầy bằng ba thứ tiếng phổ biến nhất : tiếng Anh,tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Theo Tiền sĩ Carlo Di Cicco, phó tổng biên tập, Đức Giáo Tông là một nhà cải cách thật sự, Đấng đang kêu gọi các Kitô hữu hiệp nhất lại để rao giảng Tin Mừng một cách đáng tin cậy hơn cho thế giới, một nhà cải cách đang kêu gọi các linh mục nên thánh để đương đầu với căn nguyên khủng hoảng ơn thiên triệu.

THÊM NHIỀU BĂNG GHI HÌNH CHO THẤY NHỮNG LẠM DỤNG CỦA KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

(CWNew 18.03) Các phóng viên điều tra phát hiện chứng cứ hiển nhiên rằng các bệnh viện [thực hiện] Kế Hoạch Hoá Gia Đình che đậy giấu diếm lạm dụng tình dục các cháu gái vị thành niên, được chuẩn bị để đưa ra một bộ băng video mới ủng hộ các luận điệu của họ. Dự Án Mona Lisa – cái cung cấp tư liệu cho sự dính líu của KHHGĐ trong việc che đậy hành xử tội ác gồm cả cưỡng dâm theo luật quy định và các luật nạo phá thai của bang - sẽ đưa ra hai báo cáo thứ 4 và thứ 5 trong loạt nầy. Các báo cáo trước đây đã kêu gọi chú tâm tới hoạt động bất hợp pháp ở các cơ sở của KHHGĐ ở Indiana và California.

NƯỚC ÚC TÀI TRỢ CHO NẠO PHÁ THAI Ở NƯỚC NGOÀI

(Genetique.org 18.03) Chính phủ Úc vừa mới dỡ bỏ lệnh cấm liên quan đến việc sử dụng trợ giúp quốc tế của nướcÚc để tài trợ cho các tổ chức thực hành hoặc tạo điều kiện cho nạo phá thai ờ nước ngoài. Theo các phương tiện truyền thông quốc gia, nước Úc sẽ phải chi bổ sung 15 triệu đô la Úc ( = 9.6 triệu USD) để “ giúp giảm tỷ lệ tử vong sản  phụ ở mức độ quốc tế”.

MỘT TRUNG TÂM MỤC VỤ MỚI Ở CAM-BỐT MANG TÊN BIỂN-ĐỨC XVI

(AsiaNews 17.03) “Trung Tâm Mục Vụ Biển-Đức XVI” mới nầy đã mở cửa những ngày vừa qua ở Nam-Vang, với sự hiện diện của hơn 130 linh mục,tu sĩ nam nữ và giáo dân của tông toà Nam-Vang, ĐGM Salvatore Pennacchio, khâm sứ Toà Thánh ở Cam-bốt, đã khánh thành toà nhà cùng với ĐGM Emile Destombes, giám quản tông toà Nam Vang. Cha Olivier Schmitthaeusler, Hội Thừa Sai Paris, sẽ điều phối [sinh hoat của] trung tâm nầy, cho biết Ngài hết sức vui mừng hạnh phúc.  Ở lối ra vào trung tâm có đặt một bức tượng bán thân bằng cẩm thạch tượng trưng Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI.

ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ NGHỊ CÁC GIÁM MỤC CAMEROUN GIÚP ĐỠ NHAU VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO

(CWNews 19.03) Ngày 18.03, ngày trọn vẹn đầu tiên cuộc tông du kéo dài một tuần của Người đến Phi Châu, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã chính thức tiếp kiến tổng thống Cameroun Paul Biya và sau đó là 31 giám mục Công giáo nước nầy. Trong các điều lưu ý các giám mục, Đức Giáo Tông nhấn mạnh tầm quan trọng của “tình đoàn kết huynh đệ” giữa các thành viên hàng giáo phẩm, thúc giục các Vị giúp đỡ nhau vượt qua các khó khăn như là thiếu linh mục. Nhìn nhân Cameroun có một số tăng đáng kể về những thanh niên đang được rèn luyện để làm linh mục, Đức Thánh Cha cảnh báo “phải phân tích nghiêm túc” để bảo đảm rằng những người nam nầy được tuyển lựa một cách thích hợp chính xác và phải  được đào tạo hết sức cẩn thận cho chức linh mục

CÁC LINH MỤC Ý CHỌN Y PHỤC GIÁO SĨ

(CWNews 19.03) Theo một nhà bán lẻ y phục của Giáo Hội: Các linh mục Ý quan tâm hơn về việc giới thiệu một diện mạo giáo sĩ thích hợp riêng biệt. Matranzo,một hãng chuyên sản xuất y phục giáo sĩ, cho biết đơn đặt hàng áo nhà tu mặc khi ra đường tăng cao.Khoảng 30% linh mục Ý chọn mang áo nhà tu,trong khi 40% chọn quần trắng và cổ áo Roma;30% còn lại thích mặc “một cách cẩu thả”. Hãng nầy cho biết trong khi thông báo Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha kêu gọi một sự đổi mới tinh thần giáo sĩ như là một lý do có thể làm để có một hình ảnh linh mục rõ nét hơn.

ĐỨC THÁNH CHA THĂM CÁC BỆNH NHÂN

(H2O News 20.03) Vẫn còn rất nhiều xúc động vào chiều ngày 19.03 nầy ở trung tâm quốc gia phục hồi khuyết tật Etug Ebe, một khu phố ở Yaoundé, (do ĐHY Émile Léger + 1991,Cố TGM giáo phận Montréal,Canada, thành lập năm 1971) nơi Đức Thánh Cha đên thăm lúc 16: 30 để lần nữa bày tỏ tình liên đới của Người và đem an ủi cho tất cả những ai đang trong cơn đau khổ. Chính ở đó Đức Thánh Cha đã muốn nói với các bệnh nhân và những ai cách chung đang chịu đau đớn, rằng “họ không cô đơn trong đau đớn”,rằng “Chúa Giêsu đồng hành với họ”, rằng “Người liên đới và cùng đau khổ với họ”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh :”Với hết mọi người, tôn trọng sự sống là một quyền đồng thời là một bổn phận, bởi vì mọi sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa”, một lời nhắc nhở vang vọng vượt xa ngoài biên giới nước Cameroun.

ĐỨC TIN NẮM GIỮ CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG AI MUỐN ÁP ĐẶT “SỰ THỐNG TRỊ CỦA TIỀN BẠC”

(AsiaNew 19.03) Sau khi nhắc lại những tổn thương do “sự thống trị của tiền bạc” gây nên và bi kịch các trẻ em bị lạm dụng hoặc bị ép buộc làm binh lính, trong ngày Người giới thiệu với chủ tịch các Giáo Hội trên toàn châu lục Chương Trình Làm Việc hoặc tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng đặc biệt cho Phi Châu sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới ở Vatican, Đức Thánh Cha gợi lên những điều cần thiết đối với Giáo Hội và xã hội Châu Phi là Hy Vọng - loại bỏ bạo lực – Hoà Giải. Người nói  điều nầy “phản ảnh sự năng động của Giáo Hội ở Châu Phi, song cũng phản ảnh những thách thức phải đương đầu, mà Thựơng Hội Đồng nầy phải xét tới”. Đức Thánh Cha cũng có cuộc gặp gỡ với 22 đại diện của cộng đồng Hồi giáo ở Cameroun chiếm 22% dân số (hơn 25% là Công giáo;22% theo thần giáo;còn lại là Tin Lành). Đức Thánh Cha căn bản lập lại những khái niệm đã được bày tỏ trong “diễn văn Regensburg” về mối liên hệ giữa đức tin và lý trí :”Tôi tin một nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp của tôn giáo ngày nay là phải làm cho rõ tiềm năng bao la của lý trí con người, vốn tự nó là một quà tặng Chúa ban và được nâng cao nhờ mạc khải và đức tin. Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, chẳng những không làm cho khả năng hiểu biết chính chúng ta và thế giới bị cằn cỗi, mà còn mở rộng nó; chẳng những không làm chúng ta đối nghịch với thế giới, mà còn làm cho chúng ta gắn bó với nó”. Các đại diện Hồi giáo chào mừng Đức Thánh Cha với “lòng yêu mến”, cũng nói với Người “Ngài không cô đơn một mình”, một ám chỉ rõ rệt về cuộc tanh cãi của các phương tiện truyền thông trong những nàgy vừa qua về việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông. Lễ kính Thánh Cả Giuse cử hành tại sân vận động ‘Amadou Ahidjo’ có 60.000 tín hữu tham dự bên trong và hàng ngàn người ở bên ngoài, có bàn thờ giống hình một túp lều lớn được dựng trên một con thuyền”.

BÁO CHÍ BA-LAN ĐƯA TIN ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC VÀO THÁNG 04.2010

(CAN 20.03) Theo tin của tờ nhật báo Ba-lan Dziennik,tuyên bố Thánh Bộ Phong Thánh đã có quyết định, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II có thể được tôn phong Chân Phước vào tháng 04 năm 2010, đúng năm năm sau nàgy Người băng hà. Đầu tháng nầy, ĐHY giáo phận Kracow,Stanislaw Dziwisz đã nói tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô II sắp đi đến kết luận và chính Đức Thánh Cha  Biển-Đức XVI muốn mau chóng hìan tất tiền trình nầy “cáng sớm càng tốt:, bởi vì “đó là điều thế giới đang mong đợi”. Án phong thánh cho Đức Gioan-Phaolô II được mở ngày 28.06.2005, chỉ hai tháng sau khi Người băng hà nhờ vào đặc quyên miễn trừ do Đức Biển-Đức ban cho (bình thường phải ít nhất là 5 năm).

LINH MỤC TRUNG QUỐC BỊ ĐÁNH ĐẬP TRONG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG

(UCAN 19.03) Một linh mục từ tỉnh Shaanxi,Cha Francis Gao Jianli,giáo phận Fengxiang, bị thương trầm trọng sau khi bị hai người đánh đập bên trong văn phòng một thị trưởng, nơi Ngài được mời tới để thảo luận về các vấn đề liên quan tới một tài sản Gíao Hội đang tranh cãi. Hiện nay Ngài đang được điều trị ở thành phố Baoji sau khi bị tấn công ngày 16.03 tại văn phòng thị trưởng ở thành phố Xiangong. Giáo Hội địa phương yêu cầu hoàn trả miếng đất sau khi bị một xí nghiệp xâm chiếm từ Cách Mạng Văn Hoá (1966 – 1976). Giáo Hội và ban quản lý tài sản của chính quyền quận đã tranh luận về chủ quyền. Tuy nhiên cả hai bên đồng ý rằng vùng đât nầy sẽ không bị khai thác cho đến khi đạt đựơc một dàn xếp ổn thoả. Năm nay chính quyền thành phố quyềt định chiếm vùng đất nầy. Tín hữu Công giáo nhìn sự việc nầy như là một sự xâm phạm quyền sỡ hữu của họ và vì thế,Cha Gao, một linh mục khác và khoảng 100 giáo dân Công giáo đã ở lại vùng đất nầy,nay thành nơi đổ rác, để bảo vệ nó. Ngày 16.03, một số người lạ mặt đến và đe dọa họ,nhưng họ đã gọi công an tới giúp. Trong vụ việc nầy,có một giáo dân 60 tuổi bị thương. Khi vị linh mục đựơc viên thị trưởng mời tới văn phòng, thì bị hai người đánh. Mặc dù bị thị trưởng đe doạ, những tín hữu hộ tống vị linh mục đã nổi giận và gọi thêm nhiều tín hữu Công giáo đến bao vây toà nhà chính phủ nầy. Viên thị trưởng khoá phòng ở bên trong và từ chối ra ngoài. Sau khi đem Cha vào bệnh viện, họ gửi đơn khiếu nại và được hứa sẽ dàn xếp vụ việc trong vòng bốn tuần lễ”. Tuy nhiên, nguồn tin Giáo Hội cho biết họ không tin chút nào vào một lời hứa hẹn như thế. Họ cho biết Cha Gao đã tha thứ cho những kẻ tấn công Ngài, nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề đất đai phải được dàn xếp. Cha cũng nghĩ rằng các quan chức chính phủ nên biết tôn giáo không phải là một vấn đề nhỏ,nhưng cần phải được quan tâm xứng đáng một cách nghiêm túc.

 

THÚC GIỤC CÁC LINH MỤC SỐNG GIẢN DỊ ĐỂ PHỤC VỤ GIÁO DÂN TỐT HƠN

(CNS 20.03) Trongthư Mùa Chay gửi các linh mục, ĐGM Michael W.Warfel giáo phận Montana nói với các linh mục trong giáo phận của Ngài rằng sự suy thoái kinh tế quốc gia là một cơ hội tốt để xem xét ý nghĩa của “ĐỨC KHÓ NGHÈO PHÚC ÂM” và “khái niệm nếp sống đơn sơ đúng phong cách đời sống linh mục của chúng ta …Lối sống của chúng ta trong tư cách linh mục nói lên rất nhiều với những người mà chúng ta phục vụ”. Ngài lưu ý rằng vì không phải là thành viên các cộng đoàn dòng tu, các linh mục triều không có lời thề  giữ đức khó nghèo, nhưng dù không có ba lời thề nầy ( NGHÈO KHÓ - TRONG SẠCH – VÂNG LỜI), thì ở một mức nào đó, mọi linh mục đều được kêu gọi giữ một lối sống giản dị.

HAI LINH MỤC DÒNG CHÚA CỨU THẾ BỊ SÁT HẠI Ở COLOMBIA

(Zenit 19.03) HĐGM Colombia bày tỏ đau buồn về hai linh mục tu sĩ DCCT bị sát hại vào đêm 16.03: Cha Gabriel Fernando Montoya Tamayo,40 tuổi và Cha Jesús Ariel Jiménez, 45 tuổi, tại thị trấn La Primavera.  Trong tuyên bố bày tỏ đau buồn và tình liên đới với những người thân của các nạn nhân và với các thừa sai DCCT cũng như các cộng đoàn mà hai Ngài đang phục vụ, Đức TGM Rúben Salazar Goméz,giáo phận Barranquilla nói :”Trong khi lên án những tội ác nầy lần nữa tràn ngập Hội Thánh Công Gíao và toàn đất nước, [Giáo Hội] tin rằng những kẻ thủ mưu và các tác giả những tội ác chống lại ước ao hoà bình và hoà giải mà Giáo Hội luôn giảng dạy, sẽ sớm bị nhận diện…Chúng tôi khuyến khích mọi người cầu nguyện cho hai linh mục bị sát hại và cầu xin Chúa,Hoàng Tử của Bình An, lay động con tim của những người đang gieo rắc cái chết ở Colombia”. Hai Cha bị sát hại tại một trường nội trú cho người thổ dân, do DCCT điều hành.

TRUNG TÂM Y TẾ GIÁ RẺ,MỘT ÂN HUỆ CHO BỆNH NHÂN NGHÈO

(UCAN 20.03) Các bệnh nhân nghèo ở miền bắc iệt-Nam cho biết họ đánh giá cao sự chăm sóc, nâng đỡ tinh thần và điều trị già rẻ docác nữ tu Công giáo điều hành một trung tâm ý tế thực hiện. Nữ tu Agnès Phạm-Thị Nho lãnh đạo trung tâm nầy cho biết :”Chúng tôi đưa ra việc chăm sóc sức khoả miễn phí và thuốc men với giá rẻ cho các bệnh nhân nghèo từ những vùng nông thôn, đặc biệt là những ai đau ốm nặng mà không có tiền chữa chạy ở các bệnh viện nhà nước”. Soeur cho biết trung tâm nầy được thành lập năm 1993, chủ yếu châm cứu, vật ký trị liệu, điều trị y khoa và căm sóc răng miệng cho khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày, đến từ các tỉnh phía bắc káhc như Hà Nam, Lào Cai,Nghệ An, Ninh Bình,Thái Bình,Thánh Hóa và Yên Bái. 17 nữ tu làm việc tại trung tâm nầy là bác sĩ và y tá. Tất cả họ đều tốt nghiệp các trường y khoa phía nam. Soeur cho biết kỷ niệm 16 năm thành lập trung tâm đúng vào ngày 19.03.lễ kính Thánh Cả Giuse và trung tâm mừng lễ ngày nầy. Dòng Nữ Tử Đức Bà Mân Côi phụ trách trung tâm nầy được thành lập vào năm 1946 do ĐGM Đaminh Hồ-Ngọc-Cẩn giáo phận Bùi Chu. Hội Dòng có 208 nữ tu,21 tập sinh, 12 thỉnh sinh và 120 ứng sinh. Các thành viên hội Dòng làm việc tại các giáo xứ, lo các hoạt động từ thiện và cung cấp chăm sóc y tế và giáo dục căn bản cho người nghèo

ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ ĐƯỢC BAN CHO CON NGƯỜI ĐỂ KHÔNG LÙI BƯỚC TRƯỚC LUẬT KẺ MẠNH

(AsiaNews 20.03) Vừa đặt  chân tới Angola, một đất nước đã mất nửa triệu dân vì cuộc nội chiến,từ 1975 đến 2002, để lại vô số người tán tật,cô nhi và dân tỵ nạn, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận ra nơi tha nhân những người nam và nữ như những anh chị em, cùng nắm giữ các quyền như chính họ. Thiên Chúa đã ban cho con người “những đôi cánh” là Đức Tin và Lý Trí, để giúp con người có khả năng không lùi bước trước luật của kẻ mạnh. Đó là nền tảng cùa đối thoại, tha thứ và hoà giải,mà gốc rễ của chúng được tìm thấy trong Kitô giáo và Đức Biển-Đức XVI là người mang theo chúng trong chuyến tông du nầy.

CHUẨN BỊ ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI [ĐẤU TRƯỜNG ] COLISEUM NĂM NAY

(Zenit 20.03) Đức TGM Thomas Menamparampil,72 tuồi, giáo phận Guwahati, Ấn Độ, chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo HĐGM Liên Ấn, được chọn để soạn các bài suy niệm cho Đng Thánh Giá mà Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm nay tại Coliseum. Một tuyên bố của Vatican xác nhận rằng “những năm vừa qua nầy Đức Thánh Cha, trong tình liên đới với các Kitô hữu chịu đau khổ, đã mời các nhà lãnh đạo Giáo Hội từ các Giáo Hội bị bách hại soạn thảo những bài suy niệm và những lời cầu nguyện dùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh,khi đích thân Đức Thánh Cha chủ toạ việc tôn sùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Theo hãng tin Ấn Độ SARNews, Đức TGM Menamparampil nỗi tiếng vì những nỗ lực hoà giải không mệt mỏi của Ngài trong các cuộc xung đột sắc tộc  ở vùng đông bắc Ấn Độ trong những năm vừa qua, cũng như việc bênh vực các Kitô hữu thuộc giai cấp tiện dân (Dalit). Tin cho biết Đức TGM viết các suy tư của Ngài dựa trên cảnh ngộ các Kitô hữu bị bách hại ở Ấn Độ, cũng như các dân tộc bị áp bức ở Suđăng,Congo. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đức Thánh Cha trông cậy vào Châu Á để dọn Đàng Thánh Giá (năm nogái do ĐHY Joseph Zen giáo phận Hong Kong, nỗi danh là người đấu tranh vì tự do tôn giáo cho cac tín hữu Công giáo ở lục địa Trung Quốc”.

 

Bản Tin Giáo Hội

Chọn lọc và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục