Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong cuộc gặp gỡ chung hằng tuần trong giảng đường GH Phaolô VI, tại Vatican ngày thứ Tư 2-9-2009

THÁNG 9, NĂM 2009