THÁNG 1, NĂM 2010
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang vậy tay chào giáo dân khi tiến ra cử hành Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa tại vương cung thánh đường thánh Phêrô ngày 1 tháng 1 năm 2010