Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhìn tiều tụy khi xuất hiện để tiếp xúc khách hành hương hằng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Vatican hôm 21-4-2010

THÁNG 5, NĂM 2010