Đức Thánh Cha đang nói chuyện với khách hành hương hằng tuần, hôm thứ Tư 2-6-2010 tại quảng trường thánh Phêrô

THÁNG 6, NĂM 2010