Hình Ảnh ĐGH Bênêđictô XVI Trao Dây Pallium
Cho Các Tổng Giám Mục & Giám Mục Trong Thánh Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô , Tại Rôma 29-6-2010

Auto/Stop

Nguồn http://www.ktotv.com