THÁNG 1, NĂM 2011
ĐGH Beneđictô XVI đón tiếp 3 trẻ em với trang phục 3 nhà thông thái trong thánh lễ Hiển Linh tại đền thánh Phêrô hôm 1-1-2011, (ảnh AP)