Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bắt tay từ giã tổng thống Đức Christian Wulff
trước khi từ giã trở về Rome, kết thúc chuyên thăm quê hương tại Đức.
Trong chuyến trở về lần này, ĐGH kêu gọi sự đoàn kết. (Chúa Nhật 25-9-2011)

THÁNG 10, NĂM 2011