Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI viếng thăm quốc gia Benin, Phi Châu
Từ ngày 18-20 tháng 11, 2011

THÁNG 12, NĂM 2011