THÁNG 3, NĂM 2011
HÂN HOAN CHÀO MỪNG
ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐALẠT
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương