Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Công Du Mục Vụ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
thứ 26 tại Madrid, Tây Ban Nha
18-21 tháng 8, 2011

THÁNG 9, NĂM 2011